Persondata-forordningen

General Data Protection Regulation (GDPR)
Bliv complient, så du overholder persondataforordningen

Rådgivning og hjælp til persondataforordningen
Vi tilbyder en digital løsning til håndtering af personoplysninger,
så du er complient i forhold til GDPR


Se de mest almindelige pakkeløsninger her, og få arbejdet gjort
 - nu og i fremtiden

Gør det selv pakken
2 - 10 medarbejdere

DKK 299,00

/ måned
 • Guidelines for implementering af Persondataforordningen trin for trin 
 • Introduktions video til GDPR-Portalen  
 • Adgang til GDPR-Portalen 
 •  Relevante skabeloner
  Implementeringshjælp: 1.050 kr. i timen
  Engangsydelse: 9.999 kr.

Gør det selv pakken
11 - 25 medarbejdere

DKK 399,00

/ måned
 • Guidelines for implementering af Persondataforordningen trin for trin 
 • Introduktions video til GDPR-Portalen  
 • Adgang til GDPR-Portalen 
 •  Relevante skabeloner
  Implementeringshjælp: 1.050 kr. i timen
  Engangsydelse: 19.999 kr.

Gør det selv pakken
26 - 100 medarbejdere

DKK 599,00

/ måned
 • Guidelines for implementering af Persondataforordningen trin for trin 
 • Introduktions video til GDPR-Portalen  
 • Adgang til GDPR-Portalen 
 •  Relevante skabeloner
  Implementeringshjælp: 1.050 kr. i timen
  Engangsydelse: 26.999 kr.

Se prisliste for alle pakkeløsninger fra Persondatasupport

Hvad er Persondataforordningen?

Formålet med den nye Persondataforordning er at understøtte det digitale indre marked ved at indføre ensartede regler i hele EU.

Desuden skal forordningen styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data. Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere.

Hvorfor er det vigtigt at blive compliant inden 25. maj 2018?

Når persondataforordningen den 25. maj 2018 træder i kraft, vil det betyde, at alle virksomheder og organisationer, der indsamler, behandler, registrerer og opbevarer personoplysninger, skal leve op til en række nye og/eller skærpede krav.

Hvis disse krav ikke bliver opfyldt, vil der kunne udstedes administrative bøder på op til € 20 mio. eller 4 % af virksomhedens eller koncernens globale omsætning.

Du styrker din organisation og dine processer

At leve op til forordningens krav kan virke uoverskueligt og derfor skal din virksomhed få skabt et overblik over virksomhedens forskellige behandlinger af personoplysninger. 

Med vores løsning er du sikret, at alle involverede har overblik over kommende opgaver og deadlines, der skal overholdes.

Ligeledes får alle involverede en bedre forståelse for, hvor deres nuværende opgaver hører til i den overordnede proces med at tilsikre efterlevelse af forordningen.

Du får overblik over hele GDPR processen

Det er muligt at generere parameter-specifikke rapporter samt at opsætte regler for automatisk opfølgning på opgaver og processer, hvilket alt sammen sker i et visuelt og overskueligt layout, der blandt andet indeholder en risikovurdering og giver advarsler.  Dette giver din virksomhed eller organisation mulighed for til enhver tid, at dokumentere og overvåge status på din virksomheds overholdelse af forordningen. Samtidig gives ledelsen et komplet overblik over virksomhedens compliance med forordningen.

Du får et intuitivt og brugervenligt design

Vores GDPR løsning har et intuitivt og brugervenligt design, der sikrer, at alle involverede medarbejdere, uanset kendskab til kravene i forordningen, kan bidrage til at sikre, at din virksomheds behandling af personoplysninger lever op til kravene i forordningen – og at den forbliver lovlig.

Vælg den bedste løsning

Indholdet og strukturen i vores GDPR løsning er udviklet, så både små og store virksomheder og organisationer bliver hjulpet på vej med en klar og struktureret proces for, hvordan det sikres, at alle efterlever forordningen og er forberedt, når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018.

Løsningen er up-to-date

Løsningen vil løbende opdateres, så den i størst muligt omfang reflekterer gældende lovkrav.

FAQ

Formålet med den nye Persondataforordning er at understøtte det digitale indre marked ved at indføre ensartede regler i hele EU.

Desuden skal forordningen styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data. Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere.

Særlig betydning i forhold til medarbejderne

Persondataforordningen handler om meget andet end registrering af oplysninger om virksomhedens medarbejdere, og der er tale om et meget omfattende regelsæt.

I forhold til medarbejderne skal virksomhederne særligt være opmærksomme på følgende ændringer i forhold til den gældende persondatalov:

Væsentligt forhøjet bødeniveau:  Når de nye regler træder i kraft i 2018, vil der kunne udstedes administrative bøder på op til € 20 mio. eller 4 % af virksomhedens/koncernens globale omsætning. Det er en meget stor forhøjelse af bødeniveauet i forhold til, hvad der i dag gælder i Danmark.

Samtykke:  Der kommer skærpede krav til samtykke fra den registrerede person, når der registreres oplysninger om medarbejdere eller jobansøgere. Reglerne kommer til at afhænge af den danske implementering af reglerne, f.eks. i forhold muligheden for at indhente straffeattester.

Databeskyttelsesansvarlig:  Offentlige og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig (en såkaldt DPO). Det kan enten være en medarbejder eller en ekstern person. Er det en medarbejder, vil vedkommende være omfattet af forordningens regler om afskedigelsesbeskyttelse.

One-stop-shop for koncerner:  Dette skulle give en enklere persondataproces for virksomheder med aktiviteter i flere lande.

Datasikkerhed:  Virksomheder skal informere relevante myndigheder om brud på datasikkerheden.

DA's lønstatistikker:  De nye regler hindrer ikke indsamling af data til DA's lønstatistik. Adgangen hertil skal endeligt sikres i forbindelse med den danske implementering af reglerne.

Persondataforordningen rummer i øvrigt mange tiltag, der kan få betydning i forhold til medarbejderne, f.eks. øgede krav til ”privacy by design” og ”retten til at blive glemt”.

SE EN DEMO AF VORES GDPR LØSNING

Udfyld formularen her til højre og du vil få mulighed for at se en demo af GDPR-Portalen og læse mere om løsningen. 

Hvis du gerne vil have et demo login til løsningen, kan du udfylde webformularen på siden og vi vil kontakte dig og fremsende et login.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores konsulenter 7373 8888 for en uforpligtende snak.

(Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os. Vi deler ikke dine oplysninger med nogen)

Book et uforpligtigende møde om Odoo