VK DATA tænker på mennesket og samfundet

Derfor forholder vi os rigtig meget til FN's verdensmål.

Odoo - Prøve 1 for tre kolonner

Grøn virksomhed

I VK DATA bestræber vi os på, så vidt det er muligt på at være ”grønne”. Det gør vi ved, at vi forholder os til FN´s Verdensmål nr. 7 for bæredygtig energi på arbejdspladsen og Verdensmål nr. 13 som er klimaindsatsen i forhold til CO2 udslip.

Vi sikrer os dette ved, at vi anvender vindmølleenergi internt i virksomheden, dette gælder både ved hosting og ved internt strømforbrug. 

Vi anvender ikke aircondition til afkøling af serverer i virksomheden og det er med til at minimere strømforbruget.

Når vi skal holde møde med kunderne, bestræber vi os på at anvende vores online fjernsupport løsning - ISL Online eller Teams, dette gør vi for at spare på CO2 udledningen. 

Vi har investeret i en el-bil for at mindske CO2 udslippet og dermed skåne miljøet.

Vi har i 2020 reduceret vores strømforbrug med hele 33%. En af årsagerne, er at vores kunder har været hjemmearbejdende pga. COVID-19 og har fået øjnene op for, at online forretningsmøder er et godt alternativ. 

Vi minimerer forbruget af print/papir og alle kvitteringer i forbindelse med regnskab, salg, support, post mm. foregår elektronisk ved brug af vores ERP system Odoo. Dette er med til at passe på vores skove.

I VK DATA gør vi brug af genbrugs-IT og genbrugs kontormøbler gennem vores leverandør Refurb. Faktisk går 80 % af den energi, en PC bruger i hele dens levetid, til at producere den. 

Derfor er genbrug et langt bedre alternativ end nyt og vi er herved også med til at minimere skrot og dermed også udledningen af CO2 i naturen.

Odoo - Prøve 2 for tre kolonner

Medarbejdere

I VK DATA, synes vi at det er vigtigt at passe på vores medarbejdere, derfor forholder vi os, til FN´s Verdensmål nr. 3 for sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Vores vigtigste ressource er medarbejderne, og vi ønsker at give dem de bedste betingelser for at trives og vokse i deres job. For at sikre os, at medarbejderne har de bedste vilkår, deltager alle medarbejdere i en uvildig undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed og trivsel på arbejdspladsen. I forbindelse med vores medarbejderes trivsel, ve og vel, har alle medarbejdere hæve/sænkeborde og en stol der passer til hver enkelt. Dette for at mindske risikoen for arbejdsskader. 

Desuden tilbyder vi frisk frugt og vand til alle medarbejdere - hver dag. Dette for at være med til at opretholde en vis sundhed på arbejdspladsen. Vi tilbyder ligeledes vores medarbejdere at arbejde hjemmefra, hvis der er mistanke om COVID-19 smitte, eller ved sygdom i familien.

I forbindelse med rekruttering, forholder vi os til FN´s Verdensmål nr. 8. Her ser vi mere på personens kvalifikationer frem for etnicitet, tro, alder, køn, fysiske/psykiske udfordringer og politiske overbevisninger. I VK DATA tilsigter vi, at øge mangfoldigheden og dermed sikre lige muligheder for mænd og kvinder. Alle er med til at løfte virksomheden til større vækst. Vi er stolte over, at der er plads til alle – og at alle har en mulighed for at gøre en forskel, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.

Alle vores medarbejdere får en anstændig løn og en pensionsopsparing. Der aflønnes efter anciennitet og kvalifikationer. Vores elever aflønnes efter gældende overenskomst.

Vi gør brug af både IT-elever og administrative elever. Så vidt det er muligt, ansætter vi efterfølgende vores elever i virksomheden. Vi har i øjeblikket 6 elever, hvoraf 4 er voksenelever.